Kardinální čísla, pořadové číslice

Čísla

Čísla: Jak říct- Frakce, Desítky, nula, Mluvené výpočty ...

Kardinálové čísla


0 nula 1 jedna 2 dvě 3 tři
4 čtyři 5 pět 6 šest 7 sedm
8 osm 9 devět 10 deset 11 jedenáct
12 dvanáct 13 třináct 14 čtrnáct 15 patnáct
16 šestnáct 17 sedmnáct 18 osmnáct 19 devatenáct
20 dvacet 21 dvacet jedna 22 dvacet dva 30 třicet
40 čtyřicet 50 padesát 60 šedesát 70 sedmdesát
80 osmdesát 90 devadesát 100 sto
101 sto (a) jedno
102 sto (a) dva 1,000 tisíc
10,000 deset tisíc 100,000 sto tisíc
1,000,000 jeden milion 1,000,000,000 jedna miliarda

Řadové číslovky

1st první 2nd druhý 3rd třetí 4th čtvrtý 5th pátý
6th šestý 7th sedmý 8th osmý 9th devátý 10th desátý
11th jedenáctý 12th dvanáctý 13th třináctý 14th čtrnáctý
15th patnáctá 16th šestnáctá 17th sedmnáctá 18th osmnáctá
19th devatenáctý 20th dvacátý 21st dvacátý první 22nd dvacátý druhý
30th thirtieth 40th čtyřicátý 50th padesátý 60th šestý 70th sedmdesátý
80 osmdesátý 90t devatenáctý 100t jeden sto
101st sto (a) první 102nd sto (a) sekundy
1,000th jedna tisícina 10,000th deset tisíc 100,000th sto tisíc
1,000,000th jedna miliontina 1,000,000,000th jedna miliardtina

1, 3, 5, 7 atd. Lichá čísla
Čísla 2, 4, 6, 8 atd

+ plus
- mínus
x krát
/ děleno
= rovná se

1 jeden
2 dvě
3 tři
4 čtyři
5 Eve
6 šest
7 sedm
8 osm
9 devět
10 deset
11 jedenáct
12 dvanáct
13 třináct
14 čtrnáct
15 patnáct
16 šestnáct
17 sedmnáct
18 osmnáct
19 devatenáct
20 dvacet
21 dvacet jedna
22 dvacet dva
30 třicet
40 čtyřicet
50 padesát
60 šedesát
70 sedmdesát
80 osmdesát
90 devadesát
100 a / sto
101 a / sto jedna
140 a / sto čtyřicet
200 dvě stě a dvě stě
1,000 a / tisíc
1,050 a / tisíc a padesát
1,250 a / tisíc dvě stě padesát
2,000 dva tisíce
100,000 a / sto tisíc
1,000,000 a / milion
2,000,000 dva milióny ne dva milióny

Ve velkých číslech (přes 999) napište čárku (,) mezi tisíci a stovkami, např. 11,000 a mezi miliony a tisíci, např. 3,000,000.