Co je to reklama | Seznam příslov | Seznam reklam

Co je reklama

  • An příslovce nám řekne víc o sloveso
  • An příslovce popisuje nebo upravuje sloveso nějakým způsobem
  • Mnoho příslovce konec s příponou "Ly" ale ne všichni.
  • Příslovce často říkat jak nás něco se stalo

Co je reklama

Definice reklam

Příslovce odpoví na tyto otázky

  • Jak
  • Kdy
  • Kde
  • Do jaké míry
  • Proč

Seznam příkladů reklam

Příslovka popisuje sloveso, přídavné jméno nebo jinou přísloví, říká nám, jak, kde, kdy, proč a s jakou frekvencí. Zde jsou některé příslovce.

JAK KDE KDY
rychle
radostně
účinně
hrozně
snadno
tajně
tiše
pokojně
chytře
v parku
uvnitř tašky
mimo prodejnu
v divadle
na stole
ve skříni
doma
blízko stromu
na farmě
teď
včera
v minutě
v noci
na 5 hodinu
před západem slunce
brzy
zítra
dnes

PROČ FREKVENCE
protože byla pozdě
jak všichni spali
protože byl unavený
protože je čas odejít
protože nemohl spát
protože byly hladové
protože se otočil příliš rychle
protože to byly její narozeniny
jak se Petr velmi rozhněval
často
někdy
každý týden
měsíční
vždy
nikdy
hodinový
zřídka
často
každoročně

Příslovce pro děti

Seznam protikladných adjektiv

Seznam slovíček od Opposites (nebo Antonyms)

protiklady 3 Oproti slovům slovník dětí
Oponuje slova podle obrázku

Seznam příslovků

Top 100

Top 100
ne
také
velmi
často
však
příliš
obvykle
opravdu
brzy
nikdy
vždy
někdy
společně
Pravděpodobně
jednoduše
obvykle
místo toho
skutečně
znovu
spíše
téměř
zvláště
vůbec
rychle
pravděpodobně
již
níže
přímo
proto
jiný
tedy
snadno
nakonec
přesně
jistě
Normálně
v současné době
velmi
Konečně
neustále
správně
brzy
konkrétně
vpřed
denní
vysoce
ihned
poměrně
pomalu
docela
především
zcela
nakonec
široce
nedávno
vážně
často
plně
většinou
přirozeně
téměř
občas
opatrně
jasně
v podstatě
možná
trochu
poněkud
Stejně
velmi
nezbytně
osobně
zřídka
pravidelně
podobně
v podstatě
úzce
účinně
zpočátku
doslovně
hlavně
pouze
jemně
doufejme
původně
zhruba
významně
naprosto
dvakrát
jinde
všude
samozřejmě
dokonale
fyzicky
úspěšně
Najednou
opravdu
prakticky
celkem
stejně

Top 100 +

Top 100 +
automaticky
hluboce
rozhodně
záměrně
stěží
snadno
strašně
bohužel
Dále
krátce
navíc
silně
čestně
dříve
as
tam
kdy
jak
so
up
out
Ne
pouze
dobře
pak
První
kde
proč
teď
kolem
jednou
dolů
off
zde
dnes večer
pryč
dnes
daleko
docela
později
výše
zatím
může být
jinak
blízko
vpřed
někde
kdekoli
prosím
navždy
Nějak
naprosto
do zahraničí
jo
nikde
zítra
včera
ο
na
in
on
by
moře
o
takový
přes
nový
právě
žádný
každý
hodně
před
mezi
uvolnit
vpravo
nejlepší
od
oba
jistý
bez
zpátky
lepší
dost
množství
malý
ačkoli
méně
málo
pod
další
usilovně
skutečný
vlevo
nejméně
krátký
poslední
v
podél
nižší
TRUE

Příslovce četnosti

Vždy - Obvykle - Často - Často - Někdy - Občas - Zřídka - Zřídka - Nikdy

Příslovce četnosti

Příbuzné příslovce

tedy - navíc - i - přesto - kromě - jistě - poměrně - následně - naopak - jinde - stejně - konečně - další - nicméně - nyní - jinak - spíše - podobně - stále - následně - pak - poté - tedy - tedy - nepochybně - dosud

Příbuzné příslovce

Seznam obyčejných reklam

A

abnormálně
nepřítomně
náhodou
kysele
skutečně
dobrodružně
později
téměř
vždy
rozzlobeně
annually
úzkostlivě
arogantně
divně

B

špatně
váhavě
krásně
hořce
mrzutě
slepě
blaženě
s potěšením
směle
statečně
krátce
zářivě
rychle
široce
horlivě

C

klidně
opatrně
nedbale
opatrně
jistě
radostně
jasně
chytře
úzce
coaxingly
barevně
obyčejně
neustále
chladně
správně
odvážně
krutě
krutě

zvědavě
D

denní
nenápadně
drahé
klamavě
nádherně
hluboce
vyzývavě
záměrně
nádherně
pilně
mírně
pochybovačně
senně
E

snadno
elegantně
energicky
obrovsky
nadšeně
Stejně
zvláště
dokonce
stejně
nakonec
přesně
vzrušeně
velmi
F

docela
věrně
skvěle
daleko
rychle
smrtelně
zuřivě
horlivě
zuřivě
laskavě
pošetile
naštěstí
upřímně
zběsile
volně
freneticky
strašně
plně
zuřivě
G

obvykle
velkoryse
jemně
rád
radostně
elegantně
vděčně
velmi
hltavě
H

šťastně
spěšně
zdravě
těžce
ochotně
bezmocně
vysoce
čestně
beznadějně
hodinový
hladově
I

ihned
nevinně
zvědavě
okamžitě
intenzivně
pozorně
zajímavě
uvnitř
podrážděně
J

zuřivě
žárlivost
špatně
radostně
radostně
jovially
jubilantně
soudně
spravedlivě
K

nadšeně
Děsivě
upřímně
laskavě
líbání
Výslovně
uzly
vědomě
vědomě
kookily
L

líně
méně
lehce
Pravděpodobně
limply
živý
lhostejně
toužebně
volně
láskyplně
hlasitě
loajálně

M

šíleně
majestátně
smysluplně
mechanicky
vesele
bídně
posměšně
měsíční
moře
smrtelně
většinou
tajemně
N

přirozeně
téměř
úhledně
potřebné
nervózně
nikdy
hezky
hlučně
ne
O

poslušně
obnoxi
podivně
urážlivě
oficiálně
často
pouze
otevřeně
optimisticky
přesvědčivě
owlishly
P

hrozně
částečně
trpělivě
dokonale
fyzicky
hravě
zdvořile
špatně
pozitivně
potenciálně
mocně
ihned
správně
přesně

Q

kuriózně
hádky
choulostivě
podivně
pochybovat
otázně
rychleji
rychle
tiše
chirkily
kvízně

R

rychle
zřídka
snadno
opravdu
upřímně
bezohledně
pravidelně
neochotně
opakovaně
vyčítavě
klidně
spravedlivě
oprávněně
pevně
zhruba
hrubě

S

smutně
bezpečně
sotva
děsivě
hledáním
klidně
zdánlivě
zřídka
sobecky
odděleně
vážně
otřesně
ostře
bláznivě
skrytě
plachým
tiše
spát
pomalu
hladce
měkce
slavnostně
solidně
někdy
brzy
rychle
tajně
přísně
přísně
úspěšně
Najednou
překvapivě
podezřele
sladce
rychle
soucitně

T

něžně
napjatě
strašně
díkybohu
důkladně
promyšleně
těsně
zítra
příliš
nesmírně
vítězně
opravdu
pravdivě

U

nakonec
neochvějně
nepochopitelně
nesnesitelně
neeticky
nečekaně
bohužel
nepřekonatelně
nepřirozeně
zbytečně
naprosto
pozitivní
povznášející
vzpřímený
vzhůru nohama
nahoru
nahoru
naléhavě
užitečně
zbytečně
obvykle
naprosto

V

nepřítomně
neurčitě
marně
statečně
obrovsky
ústně
velmi
vousy
vítězně
násilně
vivaciously
dobrovolně

W

vřele
slabě
unaveně
dobře
vlhko
zcela
divoce
svévolně
moudře
žalostně
báječně
znepokojeně
nesprávně

Y

zívnutí
roční
toužebně
včera
výnosně
mladík

Z

horlivě
zoufale
zřetelně